Da li znate koje sve usluge pruža konzulat Velike Britanije?

Tempo života I obaveze nekih ljudi ne dozvoljavaju da pasoš duže vreme bude van njihovog poseda. Okvirno vreme za odobravanje Britanske vize iznosi oko 15 radnih dana, a koje su pogodnosti koje pruža Britanska ambasada u ovakvim slučajevima?

Uz novčanu nadoknadu, konzulat Velike Britanije pruža neke od usluga koje štede na vremenu aplikanta ili su ubrzani postupci izdavanja vize. Pa tako, van redovnih termina možete da zakažete “Prime Time Appointment” što znači da svoj Online popunjeni formular možete da predate u viza aplikacionom centru od 8:00-9:00 svakim radnim danom.

Takođe, nešto skuplja usluga je “Priority visa service”, što označava da će vasa aplikacija biti obrađena u roku od 5 radnih dana. Morate imati u vidu da je svaka aplikacija drugačija, pa se tako dešava da uz ovu plaćenu uslugu pasoš može duže ostati na odobravanju vize, obzirom da je to diskreciono pravo konzulata. Iskustvo kaže da se to izuzetno retko dešava.

Usluge koje možete platiti na licu mesta prilikom predaje dokumenata u viza aplikacionom centru su fotokopiranje dokumenata, fotografisanje, slanje SMS obaveštenja o statusu vize, “Walk in without appointment” – van već zakazanog termina prilažete dokumenta.

Pogledaj sve vesti