Usluge prikupljanja i prevođenja tehničke dokumentacije

Šta nakon prikupljene propratne dokumentacije?

Kako je vizno apliciranje uvek uslovljeno određenim vremenskim rokom, najvažniji parametri za nas jesu brzina i efikasnost prevodilačke usluge.

Pored poštovanja vašeg vremena, naša kancelarija posvećuje posebnu paznju terminologiji i kvalitetu samog prevoda.

Prevod je često kritična tačka u procesu apliciranja za vizu. Svaki neadekvatan prevod dokumenta smanjuje šansu za dobijanje vize. Nemojte rizikovati da budete odbijeni samo zato što prevod nije urađen u skladu sa zahtevima ambasade i pravilima i normama za sudsko prevođenje.

Savetujemo da prevode poverite nekome sa iskustvom u tom poslu. Naši profesionalni prevodioci i sudski tumači imaju dugogodišnje iskustvo u prevođenju dokumenata za različite vrste viza i dobro su upoznati sa zahtevima i propisima ambasada razlicitih država.

Kome poveravate prevod dokumenata? Propratna dokumentacija sadrži privatne podatke o aplikantu. Naši prevodioci imaju profesionalan pristup radu sa poverljivim dokumentima. Sudski tumač je lično odgovoran za tačan i precizan prevod i u obavezi je da čuva poverljivost podataka.