Kako izgleda i šta je pozivno pismo

Pozivno, odnosno garantno pismo predstavlja dokument kojim pozivaoc neke zemlje garantuje za svog gosta u vidu finansijske podrške, smeštaja i hrane.

Pozivno pismo se izdaje od strane pozivaoca sa njegovim kontakt detaljima, poželjno je i brojem pasoša. Pozivno pismo dalje sadrži koga domaćin poziva, u kom vremenskom periodu i razlog pozivanja, tu se navode i kontakt detalji gosta kao i broj pasoša.

Na kraju pozivnog pisma se nalazi svojeručni potpis pozivaoca sa datumom.

Pogledaj sve vesti