Pasoš mi je istekao a viza SAD-a je i dalje važeća. Šta da radim?

Nije neophodno da ponovo podnosite zahtev za izdavanje nove vize. Ukoliko je viza važeća, folija neoštećena, i u pitanju je viza koja podržava svrhu vašeg putovanja u Sjedinjene Američke Države, možete da putujete sa dva pasoša – isteklim i novim. Oba pasoša koja nosite sa sobom na putovanje moraju biti pasoši iste države i istog tipa (na primer, oba pasoša su službena ili oba pasoša su diplomatska ili oba pasoša su Republike Srbije,…). Kada stignete do tačke ulaska u SAD (obično aerodrom), službenik će proveriti vašu vizu u starom pasošu i, ako doluči da vam odobri ulazak u zemlju, staviće pečat u novi pasoš, uz naznaku ‘VIOPP’ (visa in other passport – viza u drugom pasošu).

Nikako ne pokušavajte da fizički premestite vizu iz starog pasoša u novi, jer vam u tom slučaju viza više neće biti važeća.

Pogledaj sve vesti