Vreme za koje se izdaje viza

Često pitanje aplikanata koji žele da apliciraju za vizu je „Koliko traje proces dobijanja vize?“. Na ovo pitanje je nezahvalno dati konkretan odgovor, jer se ne može sa tačnošću precizirati. Informaciju koju možemo da pružimo, sa druge strane je neko okvirno vreme, koje sami konzulati ili ambasade saopštavaju na svojim zvaničnim internet sajtovima.

Na ovu temu utiču različiti faktori. Vreme popunjavanja aplikacije zavisi od potpunosti i tačnosti informacija koje aplikant pruža, vremena koje neophodno pri prikupljanju određenih dokumenata, u nekim slučajevima i prevoda tih dokumenata, datuma plaćanja vize, slobodnih termina u konzulatima ili ambasadama i nakon toga vremena koje je potrebno za krajnju obradu aplikacija.

Svakako preporučujemo da proces apliciranja započnete minimum mesec dana pred planirano putovanje, neretko i nešto ranije, kako biste, bez stresa, uspešno završili i pribavili sve šta vam je neophodno. Nekad se dešavaju neplanirane situacije, poput da aplikant unapred pribavi neka dokumenta, a da se naknadno, prilikom konsultacija ispostavi da nisu adekvatna ili odgovarajuća dokumenta. A opet ne bi trebalo ni mnogo unapred aplicirati, obzirom da je za neke zemlje nemoguće aplicirati više od tri meseca pred putovanje.

Neke zemlje nude ubrzane postupke obrade aplikacija za vizu, što je veoma zgodno u nekim momentima, mada je bilo slučajeva kada su se i ti rokovi probijali, odnosno ambasada ima diskreciono pravo da zadrži aplikaciju na obradi koliko god je, po njihovom mišljenju, potrebno.

Pogledaj sve vesti