Da li su pitanja u aplikacijama za vizu – na mestu

Status naše zemlje je takav da za neke destinacije moramo da pribavimo vizu pre putovanja. Proces za apliciranje se uglavnom odvija u koracima popunjavanje formulara na internetu, priprema dokumenata, plaćanje vize, zakazivanje razgovora i na kraju preuzimanje pasoša.

Popunjavanje formulara, pored standardnih informacija o pasošu, vlasniku pasoša i svrsi putovanja može sadržati i druga pitanja. Pa tako će vas za vizu Indije pitati koja je vaša religija, da li su vaše bake i deke boravile na teritoriji Pakistana, za severno američke zemlje se setite imena poslednje škole koju ste pohadjali. Ako ste zaposleni, pripremite kontakt informacije poslodavca. Neke zemlje postavljaju bezbednosna pitanja da li ste osuđivani, da li ste podržavali neke teške zločine…

Treba razumeti da svaka zemlja ima svoj način provere i da su sva pitanja tu – sa razlogom. Naše je da na ta pitanja odgovorimo savesno, tačno i iskreno.

Pogledaj sve vesti