Posredovanje u izdavanju putnog i zdravstvenog osiguranja

Zašto mi je potrebno putno i zdravstveno osiguranje?

Putno zdravstveno osiguranje je korisno imati, iako nije uslov za putovanje ili kupovinu avio karte. I pored toga sto nije obavezno, ono može biti dobrodošlo u slučaju nezgode na putovanju, potrebe za medicinskom pomoći, ukoliko je vaš prtljag izgubljen, let otkazan  u poslednjem trenutku i slično.

Uvek se pobrinite da zemlja u koju putujete, naročito ako se radi o prekookeanskim zemljama, bude obuhvaćena putnim i zdravstvenim osiguranjem. Imajte na umu da vaše domaće zdravstveno osiguranje ne važi u inostranstvu.

Standardne polise osiguranja najčesće pokrivaju putovanje do 30 dana. Polise zavise od provajdera, ali obično pokrivaju hitne medicinske tretmane i bolničke troškove. Od vrste puta na koji idete zavisiće i vaša polisa osiguranja.

B.A.S Konsalting vam može obezbediti Delta Generali međunarodno putno osiguranje.

”Polisa Generali Osiguranja Srbija može biti individualna, grupna, porodicna ili multi polisa, sa različitim nivoima pokrića. Generali Osiguranje Srbija sarađuje sa asistentskom kompanijom Europ Assistance kako bi svojim osiguranicima obezbedilo brzu i kvalitetnu medicinsku, putnu i pravnu asistenciju. ”

VRSTE POLISA

Polisa Generali Osiguranja Srbija može biti:

Individualna

Ovom polisom osigurava se jedna osoba čije je ime naznačeno na polisi.

Međunarodno putno osiguranje vam pruža mogućnost da se osigurate i ukoliko je svrha putovanja privremeni boravak u inostravstvu radi školovanja. Ovu polisu mogu ugovoriti lica od 17 do 27 godina starosti, a trajanje osiguravajućeg pokrića je svih 365 dana u godini.

Grupna

Ovom polisom može biti obuhvaćeno 5 i više lica  (mogu biti uključeni i deca i odrasli). Polisu prati i spisak osiguranih osoba, iako ona glasi na prvu osobu sa spiska. Da bi polisa bila važeća neophodno je Generali Osiguranju Srbija, pre puta poslati spisak osiguranika.

Porodična

Ovom polisom mogu se osigurati samo roditelji i deca. Namenjena je tročlanim, četvoročlanim ili petočlanim porodicama sa maloletnom decom, ne mlađom od 6 meseci, (roditelji sa jednim detetom, dvoje ili troje dece) koje putuju zajedno i istovremeno. Prilikom ugovaranja porodičnih polisa međunarodnog putnog osiguranja obezbeđeni su popusti u odnosu na cene koje se primenjuju za individualne polise. Za dve osobe koje putuju na jednoj porodičnoj polisi popust je 10%, za tri 20%, a ako putuje četiri ili pet osoba popust iznosi 30%.

Multi polisa

U ponudi su i putovanja sa više ulazaka i to na period od 15, 30, 50, 60, 90, 180 dana u okviru 12 meseci. Takođe u ponudi je i kartica međunarodnog putnog osiguranja koja pruža mogućnost osiguranja u inostranstvu u periodu 50 dana u toku jedne godine. Period osiguranja može se iskoristiti kroz više odlazaka u inostranstvo ili jednim putovanjem u trajanju od 50 dana. Kartica je namenjena svim zaposlenima, članovima porodice, poslovnim parterima i podrazumeva najpovoljnije uslove osiguranja u inostranstvu.