Cenovnik

Cene u tabeli se odnose na nadoknadu koju agencija naplaćuje za uslugu. Usluga podrazumeva stručnu pomoć oko pravilnog izbora vize, popunjavanje aplikacije za vizu,  tumačenje sa stranog jezika, savetovanje u vezi sa pratećom ličnom dokumentacijom i njena provera, uslužno elektronsko plaćanje vizne takse, zakazivanje termina za intervju, davanje biometrijskih podataka i predaju zahteva, kao i praćenje statusa zahteva nakon apliciranja.
Cene viza, odnosno viznih taksi, variraju u zavisnosti od tipa vize.

Američke vize – svrha putovanja
Poseta, turizam 4,300 din.
Tranzit 4,300 din
Pojedinac ili član sportskog tima, ili član umetničke/zabavljačke trupe 4,800 din
Poslovni posetilac 4,800 din
Član posade 6,300 din
Novinar, predstavnik medija 6,300 din
Neuseljenička viza za supružnike i decu zakonski stalnih rezidenata SAD 6,300 din
Obuka iz programa koji nije moguće obaviti u svojoj državi 6,300 din
Učenik stručne škole, student univerziteta 6,300 din
Religiozni radnik, svešteno lice 6,300 din
Učesnik u programu međunarodne kulturne razmene 6,300 din
Au pair  – pomoć u kući (na razmeni) 8,400 din
Supružnik državljanina SAD-a 9,800 din
Polaznik obuka ili specijalnog obrazovanja 9,800 din
Pojedinac sa izuzetnim sposobnostima ili postignućima 9,800 din
Privremeni radnik u poljoprivredi 11,200 din
Privremeni nepoljoprivredni radnik 11,200 din
Supružnik državljanina SAD-a koji čeka na odobrenje I-130 peticije za imigriranje 9,800 din
Verenik/ca koji će sklopiti brak sa državljaninom/kom SAD-a i živeti u SAD 9,800 din
Radnik u USA kancelariji u okviru iste kompanije 11,200 din
Međudržavno usvojenje dece bez roditelja od strane državljana SAD 11,200 din
Pojedini članovi porodice državljana SAD 11,200 din
Pojedini članovi porodice zakonski stalnih rezidenata SAD 11,200 din
Iseljenici po osnovu zaposlenja 11,200 din

 

Kanadske vize – svrha putovanja
Stalno zaposlenje u okviru provincijskih programa ili liste deficitarnih zanimanja 8,400 din
Studije 8,400 din
Privremeno zaposlenje do 6 meseci 8,400 din
Osoba sa specijalizovanim zanimanjem 11,200 din
Iseljenje 13,400.00 Din.
Izbeglice 13,400.00 Din.
Državljanstvo 13,400.00 Din.

 

Australijske vize – svrha putovanja
Poseta, turizam 4,300.00 Din.
Tranzit, član posade 4,300.00 Din.
Zaposlenje po osnovu liste traženih zanimanja  8,400.00 Din.
Zaposlenje sa sponzorstvom poslodavca  8,400.00 Din.
Studije  8,400.00 Din.
Iseljenje  13,400.00 Din.
Izbeglice 13,400.00 Din.
Državljanstvo  13,400.00

 

 Britanske vize – svrha putovanja
Viza za polaznike škola, tečajeva i obuka u trajanju do 6 meseci 4,300.00 Din.
Standardna posetilačka/turistička viza 4,300.00 Din.
Viza za roditelje državljana VB / porodična viza 4,300.00 Din.
Viza za posetioce koji planiraju da se venčaju u VB 4,300.00 Din.
Posetilac u tranzitu 4,300.00 Din.
Posetilačka viza za decu 4,300.00 Din.
Viza za diplomirane preduzimače koji započinju posao u VB 8,400.00 Din.
Opšta radna viza 8,400.00 Din.
Radnik u UK kancelariji u okviru iste kompanije 8,400.00 Din.
Viza za privremeno zaposlenje u oblasti sporta, umetnosti, slobodnih umetničkih profesija 8,400.00 Din.
Viza za sveštena lica 8,400.00 Din.
Tier 4 učenička viza za mlađe od 18 godina 8,400.00 Din.
Tier 4 opšta studentska viza 8,400.00 Din.
Viza za ulagače u VB 8,400.00 Din.
Viza za roditelje dece sa Tier 4 učeničkom vizom 8,400.00 Din.
Viza za izuzetne talente 8,400.00 Din.
Viza za preduzimače koji započinju posao u VB 8,400.00 Din.
Viza za supružnike državljana VB / porodična viza 13,400.00 Din.
Povratnička viza 13,400.00 Din.
Useljenje / Neograničena dozvola za boravak u VB 13,400.00 Din.
Privremena viza za izbeglice i lica bez državljanstva 13,400.00 Din.