Koja mi je viza potrebna za ulazak i privremeni boravak u SAD?

Postoji više od 20 tipova neimigrantskih viza za putnike koji planiraju privremeni boravak u SAD. Tip vize se određuje prema svrsi putovanja. Vizni režim SAD-a je razuđen, pa tako postoje odvojeni tipovi viza za, npr. posetioce prijateljima ili porodici, sportiste, poslovne ljude, članove posade brodova ili aviona, zaposlene u međunarodnim organizacijama, ljude koji se smatraju izuzetnim talentima u svojim oblastima delovanja, studente na razmeni, posetioce koji putuju iz medicinskih razloga, novinare, umetnike i izvođače, lekare i profesore na razmeni, verske radnike, privremene radnike u poljoprivredi ili drugim sezonskim poslovima, investitore, putnike u tranzitu, žrtve kriminalnih aktivnosti ili trgovine ljudima, i tome slično.

Od suštinske je važnosti odabrati adekvatan tip vize jer, u suprotnom, zahtev će najverovatnije biti odbijen.

Postupak apliciranja za pojedine tipove viza može biti složeniji od drugih i posebnu pažnju treba obratiti na pažljivo i detaljno prikupljanje neophodne prateće dokumentacije.

Pogledaj sve vesti