Zašto ambasade odbijaju neke aplikante za vizu

Glavni „neprijatelj“ pri apliciranju za vizu može biti pogrešno popunjen formular, formular koji ne sadrži bitne informacije, nepotpuna ili pogrešna dokumenta, neadekvatno prevedena dokumenta. Dešava se da aplikanti izaberu pogrešan tip vize kao i da pogreše pri ukucavanju broja, naprimer pasoša.

Većina zemalja nudi i preferira Online apliciranje za vizu. Taj način apliciranja štedi na vremenu obrade aplikacije i jeftiniji je. Ono što je „mana“ ovakvog apliciranja je što je prag tolerancije za neispravno unešene podatke ili nepotpunu dokumentaciju minimalan.

Takođe ono što je bitan momenat pri apliciranju su finansijska sredstva aplikanta, da li ima posao na kojem je prijavljen na neodređeno vreme, da li pozivaoci iz inostranstva imaju adekvatna primanja da materijalno izdržavaju svog gosta.

Pri apliciranju moraju da se navedu tačne informacije i namere boravka u inostranoj zemlji. Ukoliko ispunjavate uslove na kojima ta zemlja insistira, sa kvalitetno popunjenom aplikacijom i pravim dokumentima, šanse za odbijenicu su smanjene na minimum.

 

Pogledaj sve vesti